CrazyDrill Coolpilot

CrazyDrill Coolpilot jako pilot do zastosowania w stalach nierdzewnych, kwaso i żaroodpornych przy współdziałaniu z CrazyDrill Cool SST-Inox.