Frezy ogólnego przeznaczenia

Dział obejmuje frezy ogólnego przeznaczenia 2-; 3-; 4-ostrzowe; w różnych odmianach długości oraz z tradycyjnymi powłokami takimi jak TiN, AlTiN czy TiCN.