Polityka prywatności i cookies

Administratorem danych osobowych jest Centrum Techniki MACRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Klonowa 24, Suchy Las 62-002 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000270139, NIP 7772950923, REGON 300468320.

1.CEL PRZETRWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane będą przetwarzane do celu realizacji usług Centrum Techniki MACRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dostosowania Serwisu do sposobów korzystania, w celach analitycznych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Centrum Techniki MACRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a także wykrywania nadużyć. Dodatkowo Twoje dane mogą być przetwarzane za Twoją zgodą w celu wysyłania zamówionych informacji z Serwisu.

2.KATEGORIA ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, kontrahentom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Jednocześnie zaznaczamy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

3.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki ze strony https://macro.net.pl/

4.PRAWA PRZYSŁGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych: prawo dostępu do Twoich danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są poniżej.

Prawo z żądaniem do usunięcia danych, bądź wycofania zgody przysługuje Ci w każdym momencie.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego 

przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

6.ADRES IP

Dane o adresie IP są zapisywane do logów systemowych Serwisu i zawierają datę oraz godzinę połączenia z Serwisem. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych dotyczących liczby odwiedzin i nie pozwalają na personalną identyfikację Ciebie jako Użytkownika.

7.PLIKI COOKIES

Pliki cookies (z ang. cookie – ciastko)  to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Możesz samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetowa na swoim urządzeniu w taki sposób, aby automatycznie akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, każdorazowo powiadamiała Cię o przesyłaniu plików cookies na Twoje urządzenie lub całkowicie blokowała otrzymywanie plików cookies. 

8.RODZAJE PLIKÓW COOKIES

Pliki seryjne – to tymczasowe pliki cookies, które pozostają na Twoim urządzeniu aż do momentu wylogowania się z Serwisu internetowego lub do momentu wyłączenia przez Ciebie przeglądarki internetowej,

Pliki stałe – to pliki, które pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej przez Ciebie. 

9.CEL UŻYWANIA PLIKÓW COOKIES

Pliki Cookies między innymi: zapewniają bezpieczeństwo, wpływają na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej, a także umożliwiają tworzenie statystyk i analiz. Pliki te służą również na korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany Użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

10.BEZPIECZEŃSTWO PLIKÓW COOKIES

Dane przesyłane w plikach cookies są bezpieczne i żaden sposób nie wpływają na działanie Twojego urządzenia. Dane w plikach cookies przesyłane są w postaci zaszyfrowanej uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. 

11.ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

Masz możliwość samodzielnej konfiguracji obsługi plików cookies z poziomu używanej na swoim urządzeniu przeglądarki internetowej. Domyślnie przeglądarki internetowe posiadają włączoną możliwość przesyłu plików cookies z serwisów internetowych do Twojego urządzenia. Ustawienia domyślne mogą zostać zmienione przez Ciebie na dwa sposoby:

  1. Możesz zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu, co może jednak wpłynąć na ograniczenie możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu internetowego lub całkowitą utratę możliwości korzystania z serwisu internetowego;
  2. Możesz w opcjach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu włączyć funkcję każdorazowego powiadamiania o przesyłaniu plików cookies na Twoje urządzenie. 

12.KONTAKT – ADMINISTRATOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres siedziby spółki MACRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Klonowa 24, Suchy Las 62-002 lub drogą elektroniczną na adres abi@macro.net.pl.

Zaznaczamy, że nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, w przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: abi@macro.net.pl.

13.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zarówno przepisy lub usługi i funkcje w ramach Serwisu mogą z czasem ulegać zmianą. Oznacza to m.in., że w przyszłości MACRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że informację o zmianach w Polityce Prywatności zostaną umieszczone w ramach Serwisu. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.

Aktualna wersja Polityki prywatności została przyjęta i obowiązuje począwszy od 19 kwietnia 2022 r.