Wiertła ogólnego przeznaczenia
SERIA 120
ICE-CARB
HI-PERCARB